Informacja o biletach

Bilety miesięczne ulgowe

Firma MK TRANS  oferuje sprzedaż biletów ulgowych miesięcznych według poniższych zasad: 

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH - 51% BILETY MIESIĘCZNE 

Do ulgi 51% przy przejazdach na podstawie biletów imiennych miesięcznych szkolnych  są uprawnione następujące osoby:

1. Studenci do ukończenia 26-go roku życia - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.

2. Doktoranci do ukończenia 35-go roku życia - na podstawie ważnej legitymacji doktoranckiej.

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH - 49% BILETY MIESIĘCZNE

Do ulgi 49% przy przejazdach na podstawie biletów imiennych miesięcznych szkolnych  są uprawnione następujące osoby:

1. Uczniowie do ukończenia 24-go roku życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.


Do biletu miesięcznego ulgowego,uczniowskiego i studenckiego potrzebne jest:
  • ksero legitymacji obu stronne
  • imie i nazwisko
  • pełny adres
  • telefon kontaktowy
  • trasa  skąd dokąd

Skontaktuj się z nami:

  • 608 553 069
  • warchal@vp.pl