1.09 Aktualny rozkład linia Wadowice - Kraków WAŻNE !!!

1.09  Aktualny rozkład linia Wadowice - Kraków WAŻNE !!!

 

Rozkład od poniedziałku do piątku

 Odjazdy z Wadowic  

04:00   04:15   04:50  5:00    05:12  5:20 5:30   05:40   06:00   06:10  6:20  6:30   06:40   07:00    7:20  07:35  7:45   8:00   08:15  8:35   08:50   9:05  9:15  9:30   09:40   10:00   10:15   10:45  11:00   11:15   11:30    11:38  12:00   12:15   12:25  12:40  12:55  13:10   13:30   13:45   14:00   14:18  14:30  14:40    14:50   15:10  15:25  15:45  16:20  16:40  17:25   17:45   18:05  18:50  19:20   19:45   20:15   20:40     

Odjazdy z Krakowa 

5:10  5:30  6:05  6:20  6:30  6:40  7:00  7:20  7:30  7:45  8:00  8:10 8:40  8:55  9:05  9:20  9:40  10:05  10:15  10:30  10:50  11:00  11:10  11:25  11:40  11:50  12:00  12:15  12:30  12:45  12:55  13:20  13:35  13:50  14:15  14:40  14:50  15:00  15:10   15:15  15:30  15:50  16:00  16:10  16:25  16:50  17:05   17:25  17:45  18:15  18:40  19:05  19:35  19:55  20:25  20:45  21:05 21:40  22:20

 

Rozkład sobota i niedziela

Odjazdy z Wadowic

04:15  05:08  05:35   06:00  06:30  7:00   07:30  08:15   08:50   9:05  09:30   10:00   10:15  10:45  11:00  11:38 12:15  13:00  13:50  14:18   15:00   15:20  15:45   16:00 16:20   16:40  17:25     18:05   19:10   20:10   20:40

Odjazdy z Krakowa 

5:45   06:40  07:10  07:45   08:10  08:55  09:30 10:05  10:50  11:10  11:40 12:00  12:15  12:55  13:20   13:50   14:15  14:40  15:15  15:50  16:25  16:50    17:45 18:15  18:40  19:35  19:55   20:45   21:40  22:20

Prosimy na bieżąco sprawdzać atrualny rozkład 

Legenda:

F - kursuje od poniedziałku do piątku

6 - kursuje w sobote

7 - kursuje w niedziele

8 - kursuje do Kalwari Zebrzydowskiej

5 - kursuje tylko w piątek

O - kursuje z osiedla lenartowicza