1.12 Aktualny rozkład linia Wadowice - Kraków WAŻNE !!!

1.12  Aktualny rozkład linia Wadowice - Kraków WAŻNE !!!

 

Rozkład od poniedziałku do piątku

 Odjazdy z Wadowic  

04:00   04:15   04:50    05:10   5:35   05:50   06:00     6:20    06:40   07:00    07:35    8:00   08:15   08:50   9:05  9:30   09:40   10:00   10:15   10:45  11:00   11:15    11:38  12:00   12:15   12:55   13:30   13:45   14:00   14:18   14:40    14:50   15:10    15:45  16:20  16:40  17:25     18:05  18:50  19:20      20:10   20:40     

Odjazdy z Krakowa 

05:10  05:30  06:05    06:30  06:40  07:00  07:20  07:45  08:10  08:40  08:55  09:40  10:05  

 10:30  10:50  11:00  11:10  11:25  11:40  12:00  12:15  12:45  13:05  13:35  13:50  14:15  14:40  15:00 15:15  15:50  16:10  16:25  17:05  17:25  17:45  18:15  18:40  19:35  19:55  20:45  21:05  21:40  22:20

 

Rozkład sobota i niedziela

Odjazdy z Wadowic

04:15   05:05   06:18   07:35   08:15   09:05   09:30   10:00   10:15   10:45   11:35   12:15   13:00   13:50   14:18   15:25   16:00   16:20   16:40    17:25   18:05   19:10   20:10  20:40

Odjazdy z Krakowa 

05:45   06:40   08:10   08:55   10:05   10:50   11:10   11:40   12:15   12:55   13:50    14:15   15:15   15:50   16:25   17:05   17:45   18:15   18:40   19:35   19:55    20:45   21:40   22:20

Prosimy na bieżąco sprawdzać atrualny rozkład 

powrót